CHUỖI MÂN CÔI MẸ MARIA THƯƠNG BAN TẶNG

CHUỖI MÂN CÔI MẸ MARIA THƯƠNG BAN TẶNG

Tuyết Mai

Chuỗi Mân Côi Mẹ Maria thương ban tặng, ôi tuyệt vời

Là khí cụ dẫn đưa hết thảy con cái Mẹ

Trên thế trần đến cùng với Thiên Chúa Đấng tối cao

Đấng muôn đời yêu thương và tha thứ

Cho con cái bất tuân, bất xứng, bất phục tùng của Người.

Mẹ Maria dạy con cái Mẹ hãy luôn siêng năng

Đọc kinh Mân Côi sáng, trưa, chiều, tối

Để giữ linh hồn khỏi mọi chước cám dỗ

Khỏi mọi đam mê của thú vui tục trần

Cùng mọi việc xấu mà chúng quỷ thúc dục làm.

Việc siêng năng đọc kinh Mân Côi

Là để cầu xin Thiên Chúa ban cho gia đình

Xã hội và trên toàn nước VN

Người người luôn được sống trong an bình

Trong Tự Do, chia sẻ và yêu thương.

Cùng xin với Thiên Chúa ĐẨY LÙI mọi sự dữ

Mọi quyền lực của sự tối tăm của chết chóc

Mọi bệnh tật LẠ mà xưa nay không thấy có

Mọi ác tâm như dã thú rình rập chúng con đêm ngày

Làm chúng con cảm thấy bất an và sợ hãi Chúa ơi!.

Cảm ơn Mẹ Maria, mẹ nhân loại!

Đã luôn thương con cái của bà

Mà ban truyền cho khí cụ vô cùng lợi hại

Giúp chúng con không còn biết sợ hãi là chi

Giúp chúng con thêm mạnh mẽ đối mặt với quân thù.

Vì tin rằng khi kinh Mân Côi được đọc

Thì hết thảy chúng quỷ lớn, quỷ nhỏ

Sẽ rút hết tất cả xuống sâu dưới Hỏa Lò

Vì lời kinh nghe như có tác động mạnh

Làm cho chúng bị tê liệt cả toàn châu thân.

Tháng 10 là tháng Mân Côi

Chúng con xin đọc kinh hằng ngày để dâng lên Mẹ

Từng hạt kinh Mân Côi như từng bông hoa hồng nhỏ bé

Là tất cả tấm lòng thành

Là tất cả mà chúng con có được. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

7 tháng 10, 2018

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.