Thân Con Là Bụi Đất – Diệu Hiền

Thân Con Là Bụi Đất – Diệu Hiền

ĐK1: Thân con là bụi đất, là bụi đất nay con trở về, về bụi tro. 1. Lạy Chúa! Bao năm qua con hằng lo kiếm sống thế mà giờ đây có gì đâu chỉ là cát bụi bể dâu 2. Lạy Chúa! Xin tha cho bao lần con yếu đuối lỗi lầm còn nung nấu hồn con xin Ngài an ủi hồn con. 3. Lạy Chúa! Trên dương gian con tìm nương bóng Chúa mỗi lần đời con thấy quạnh hiu chính Ngài xoa dịu đời con.

ĐK2: Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.