Sách Phản kháng phi bạo lực Và Chính Trị Bình Dân ( Phạm Đoan Trang)

Đây là đường link tải sách: bit.ly/phankhang
https://ethongluan.org/index.php/ta-i-lia-u/cha-nh-tra/24-pha-n-kha-ng-phi-ba-o-la-c-pha-m-oan-trang/file
https://drive.google.com/file/d/1IRr6KKujAe5GfQpqEFB06f_spQNj_Ttb/view?fbclid=IwAR24TjAm7oAHj6VYOPxEw3nP4W6QcMGm1HxitlTa_j8EVTJx3SJIMpzXJUU
Dawson Le LINK SÁCH CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN nguồn fb CỦA CHA Lm.Lê Ngọc Thanh https://drive.google.com/…/1SBUrDp…/viewManage
DRIVE.GOOGLE.COM
Bài này đã được đăng trong Sách Phản kháng Phi Bạo Lực & Chính Trị Bình Dân, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.