Đề xuất 3 tháng thay đổi giá điện một lần

Công tác nước ngoài thì buôn sừng tê, vi cá, vét túi người Việt sống ở nước ngoài, ăn cắp đồ trong siêu thị. Bộ phận lãnh đạo hoạt động trong nước thì tìm đủ cớ để vét những đồng bạc của dân bằng cách tăng giá xăng, giá điện. Cứ 3 tháng chỉnh giá điện một lần như thế này thì đến một lúc nào đó giá kịch trần ngất ngưỡng, lúc ấy đêm thành đô leo lét giống thôn quê he..he. Lúc đó các vị đã thành công trong sự nghiệp xây dựng XHCN ở xứ Việt.

Bộ Công Thương đề xuất 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần. Nếu mức điều chỉnh dưới 5%, EVN sẽ được quyết, từ 5-10% do Bộ Công Thương quyết, từ 10% trở lên Thủ tướng quyết định.
BAOMOI.COM
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.