KINH CẦU CHO TỰ DO TÔN GIÁO

KINH CẦU CHO TỰ DO TÔN GIÁO

 

 

Lạy Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài của chúng con,

Qua bàn tay quyền năng của Chúa, chúng con đã nhận được quyền Sống, quyền Tự Do và quyền Theo Đuổi Hạnh Phúc.

 

Chúa đã gọi chúng con là dân của Chúa và ban cho chúng con quyền lợi và bổn phận phải thờ lạy Chúa, là Chúa thực và duy nhất, và con Chúa là Đức Giêsu Kitô.

 

Qua quyền năng và hành động của Chúa Thánh Linh, Chúa đã kêu gọi chúng con phải sống Đức Tin giữa thế gian, mang ánh sáng và sự thật cứu chuộc của Tin Mừng Phúc Âm đến muôn nơi.

 

Chúng con xin Chúa chúc phúc cho chúng con, khi chúng con gìn giữ tặng phẩm Tự Do Tôn Giáo Chúa đã ban.

 

Xin ban cho chúng con Sức mạnh Tâm Trí để chúng con sẵn sàng bảo vệ quyền Tự Do của chúng con khi quyền đó bị đe dọa.

Xin ban cho chúng con sự can đảm để nói lên tiếng nói cho mọi người được biết vì quyền lợi của Giáo Hội Chúa và vì tự do lương tâm của tất cả mọi tín hữu.

 

Chúng con cầu xin Chúa là Cha trên thiên quốc, ban cho một tiếng nói rõ ràng và hiệp nhất cho tất cả các con cái nam nữ Chúa đang tụ họp nơi Giáo Hội Chúa đây trong giờ phút quyết định này của lịch sử đất nước chúng con, để với từng mỗi cố gắng phải chịu đựng cũng như từng mỗi hiểm nguy phải vượt qua –vì lợi ích cho con cháu chúng con và tất cả mọi người ở những thế hệ về sau- đất nước vĩ đại này sẽ luôn luôn là “một quốc gia duy nhất, bất khả phân chia, được đặt dưới quyền năng của Chúa, có đầy đủ Tự Do và Công Lý cho tất cả mọi người.”

 

Chúng con cầu xin Chúa qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Chuyển ngữ: Nguyễn Tiến Cảnh

__________________________________________

 

 

 PRAYER FOR RELIGIOUS LIBERTY

 

O God Our Creator,

 

From your provident hand we have received our right to life, liberty, and the pursuit of  happiness.

You have called us as your people and given us the right and the duty to worship you, the only true God, and your Son, Jesus Christ.

Through the power and working of your Holy Spirit, you call us to live out our faith in the midst of the world, bringing the light and the saving truth of the Gospel to every corner of society.

 

We ask you to bless us in our vigilance for the gift of religious liberty.

Give us the strength of mind and heart to readily defend our freedom when they are threatened; give us courage in making our voices heard on behalf of the rights of your Church and the freedom of conscience of all people of faith.

 

Grant, we pray, O heavenly Father, a clear and united voice to all your sons and daughters gathered in your Church in this decisive hour in the history of our nation, so that, with every trial withstood and every danger overcome –for the sake of our children, our grandchildren, and all who come after us– this great land will always be “one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.”

 

We ask this through Christ our Lord. Amen

 

Diocese of   St. Augustine .