TÌNH CA TIẾNG NƯỚC TÔI – Thái Thanh & Đừng Bỏ Con Chúa Ơi Lm Nguyễn Sang & Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà -PD -Elvis Phương -NNS

TÌNH CA TIẾNG NƯỚC TÔI – Thái Thanh

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ri5-IlZvSdc

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi Lm Nguyễn Sang

httpv://www.youtube.com/watch?v=11xJaLK049s

Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà -PD -Elvis Phương -NNS

httpv://www.youtube.com/watch?v=QZ3SSiJp54Q