Sinh hoạt ngày thường của Nick trong niềm tin vào Thiên Chúa & Câu chuyện riêng của Nick

Sinh hoạt ngày thường của Nick trong niềm tin vào Thiên Chúa

Câu chuyện riêng của Nick

Xem clip này và hãy nhìn lại mình !

Bài này đã được đăng trong GƯƠNG KIÊN NHẪN, LỜI CHỨNG, NHẠC CẢNH & BÀI HÁT. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.