Chương trình xuất khẩu tù nhân nhân quyền

Thuong Phan and An Nhiên shared a post.
Image may contain: 1 person

Lê Công ĐịnhFollow

Sau chiến công xuất khẩu lao động trả nợ các nước XHCN anh em những thập niên cuối thế kỷ trước, đến chiến công xuất khẩu “những bông hoa nhỏ” giải quyết nạn thất nghiệp nhiều năm gần đây, nay chương trình xuất khẩu tù nhân nhân quyền đổi lấy giao thương quốc tế dần trở thành chiến công hiển hách mới của phong trào cách [cái] mạng nước ta.

Con đường thánh nhân đi tìm đường cứu nhân độ thế từ năm 1911 mới vinh quang làm sao! Phải thắp nén nhanh này cúng người thôi.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.