Va vào gậy CSGT. Một người gẫy xương hàm ?

Va vào gậy CSGT. Một người gẫy xương hàm ?

24H.COM.VN
Người dân nói mình bị CSGT đánh bằng gậy điều khiển giao thông làm gãy xưng mũi, xương hàm. Còn CSGT giải trình rằng người dân va vào gậy chứ không đánh.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.