VN ký thêm 13 hiệp định vay vốn, phát hành 5,9 tỷ USD trái phiếu

Móa ! Vậy mà cứ đòi xây nhà hát giao hợp với quảng trường, ao cá mang tên hcm để ngắm !
——————
Sau 9 tháng năm 2018, Ngân sách Nhà nước bị thâm hụt hơn 225.700 tỷ đồng (~9,5 tỷ USD). Chính phủ đã ký thêm 13 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 1,22 tỷ USD, đồng thời NHNN cũng thực hiện phát hành hơn 136.800 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (~5,9 tỷ USD) để bù đắp bội chi và trả nợ vay.

M.TRITHUCVN.NET
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.