CHÍNH TRỊ LÀ GÌ MÀ TRÔNG SỢ QUÁ!

Binh Dang is with Huong Nguyen.

Ở xứ cộng sản không có chính trị chỉ có TÀ TRỊ

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ MÀ TRÔNG SỢ QUÁ!

Bài viết của chị Hồng Lam

Ngay cả chủ tịch nước Trần Đại Quang mà vẫn bị mắc phải căn bệnh hiếm: Vi sút hiếm và độc hại.

Trước đây thì Ông Nguyễn Bá Thanh cũng đã mắc phải căn bệnh độc hại không chữa trị được rồi cũng ra đi.

Và hiện tại thì có Ông Đinh Thế Huynh cũng đang mắc phải căn bệnh độc hại gì đó mà hiện nay không ai biết tin chính xác về Ông.Không biết ông còn sống hay đã ra đi mà chưa công bố.

Tiếp theo con Vi Rút lạ này nó sẽ xâm nhập vào ai đây? Mà sao kỳ lạ quá Vi rút hiếm và độc hại này chỉ xuất hiện tại VN nhỉ?

Image may contain: 2 people
Image may contain: 2 people
Image may contain: 2 people
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.