Cảm nghiệm Lời Chúa

Quả thật, con cảm nghiệm và tin rằng Lời Chúa đã, đang và muôn đời nuôi sống chúng con cả hồn lẫn thân xác – ngay từ bây giờ ở thế gian (Houston) và mai sau. Sự kiện không chối cãi là anh chị em nào cũng tươi, trẻ hơn và tâm linh trong sáng hơn.

Hạt giống Lời Chúa không mục nát thì những ai được Lời Chúa nuôi dưỡng cũng sẽ không mục nát, trái lại cả hồn lẫn thân xác cũng được tái sinh bất diệt.

Khi Chúa về Trời, Lời Chúa hứa thân xác chúng con sẽ nên giống hình dạng Chúa như khi Chúa sống lại.

Lạy Chúa Thánh Thần xin mở lòng trí con thêm mỗi khi “Con Hẹn Gặp Chúa” (1) để Lời Chúa là hạt giống bất diệt sống trong con và con sống trong Chúa.

Amen

Thầy Bạch gởi.
(1) “Con Hẹn Gặp Chúa” là lớp học thánh kinh, mỗi tối thứ năm, ở nhà thờ Ngôi Lời Nhập Thể.

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.