Dự án nạo vét 72 tỷ tăng ‘sốc’ lên thành 2.595 tỷ đồng

A đây rồi ??? Chùm khế ngọt mà 😭

TPO – Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) được Tổng Kiểm toán Nhà nước KTNN) Hồ Đức Phớc trình bày tại Quốc hội (chiều 21/5) nhấn mạnh tình trạng điều chỉnh dự án với giá trị lớn, trong đó có dự án điều ch….
TIENPHONG.VN
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.