Kinh Hôn Nhân Gia Đình

Các gia đình nào có vấn đề không giải quyết được. Mời đọc:

Kinh Hôn Nhân Gia Đình

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan.

Xin cho gia đình chúng con;

Biết cảm thông và sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh;

Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như khi buồn;

Biết nhẫn nhục và hòa giải, khi tính tình và cách cư xử khác nhau;

Biết hiếu nghĩa và chung thủy, từ trong gia đình cho đến ngòai xã hội;

Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

Giêsu – Maria – Giuse:

Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Thần linh Chúa ban ơn can đảm, kiên trì.

Gia đình chúng con trẻ già xung khắc, xin ban ơn quảng đại, thứ tha, để chúng con an vui chấp nhậ lẫn nhau.

Giáo hội cần nhiều tín hữu nhiệt thành, sốt mến, xin cho chúng con biết phụng sự, tin yêu, để cùng nhau xây dựng Nước Chúa muôn đời.

Amen.

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.