Các bạn đã thấy sự lợi hại của Tuyên giáo chưa?

Image may contain: outdoor

Nhật ký yêu nước

Các bạn đã thấy sự lợi hại của Tuyên giáo chưa? Chỉ lươn lẹo vài từ là biến cuộc tấn công phá hủy trung tâm chế tạo vũ khí hóa học trở thành “phá hoại trung tâm nghiên cứu thuốc trị ung thư”

Nga, Trung Quốc, Việt Nam cứ mãi trò tuyên truyền láo khoét này thì làm sao hội nhập vào thế giới văn minh?

(Fb Hien Chi Vo)

[K]

Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.