Thiên tài vật lý Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76

Thiên tài vật lý Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76

VOA


Giáo sư Stephen Hawking trong một buổi thảo luận ở California, 13/3/2007
Giáo sư Stephen Hawking trong một buổi thảo luận ở California, 13/3/2007
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.