Billy Graham, ‘America’s pastor,’ dead at age 99

Mục sư Billy Graham, một trong những mục sư nổi tiếng nhất của Hoa kỳ đã từng giảng thuyết cho khoảng 215 triệu người thuộc 185 quốc gia trên thế giới, nếu tính con số khán thính giả truyền thanh truyền hình của ông thì con số có thể lên đến 2 tỷ người, và liên tục là cố vấn hay mục tử cho 12 đời tổng thống Hoa kỳ, ông vừa từ trần ở tuổi 99 với 70 năm sống đời mục sư. Theo Viện thăm dò Gallup, MS Billy Graham đứng thứ 7 trong danh sách những nhân vật nổi tiếng nhất của thế kỷ XX..

About this article

Evangelist Pastor Billy Graham, who boasted a career of more than 70 years and was one of the most admired men of the past century, has died at age 99, according to church sources.
NBCNEWS.COM|BY NBC NEWS
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.