Cơ quan tình báo Mỹ kêu gọi ngừng sử dụng sản phẩm của Huawei và ZTE – Trí thức VN

Dang Tuong and Thach Cao shared a link.
6 cơ quan tình báo lớn của Mỹ đã đưa ra cảnh báo đối với người dân: Không nên sử dụng điện thoại thông minh…
TRITHUCVN.NET
Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.