Lệ Tàn Tro Long Lanh – Diệu Hiền – Phạm Trung

Lệ Tàn Tro Long Lanh – Diệu Hiền – Phạm Trung

Thứ Tư Lễ Tro.

Hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi.

Một mai người sẽ trở về bụi tro.

Xin chia sẻ video clip “Lệ Tàn Tro Long Lanh”

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.