Chắc phải đổi nghề dưới chế độ cộng sản…

Cat Bui shared Thang Phung‘s post.
Image may contain: 2 people, text

Thang Phung

Cộng sản là giấc mơ của một số người. Họ không đại diện cho dân đủ loại người bởi vì họ không được dân bầu lên bởi người dân. Nếu HCM không cướp chính quyền trong tay Trần Trọng Kim thì Việt Nam đã là nước Dân Chủ Tự Do, không thua Nam Hàn.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.