Liên Khúc Lính – Hoàng Oanh & Duy Khánh & LK Nỗi Buồn Hoa Phượng & Lưu Bút Ngày Xanh – Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh

«ASIA 14» Liên Khúc Lính – Hoàng Oanh & Duy Khánh [asia SOUND]

LK Nỗi Buồn Hoa Phượng & Lưu Bút Ngày Xanh – Hoàng Oanh, Hương Lan, Như Quỳnh

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.