NGÔI MỘ ĐỜI THƯỜNG !

Thuong Phan and Huỳnh Phi Long shared Vi Vu‘s post.
Image may contain: plant, flower, table, outdoor and nature

Vi Vu

NGÔI MỘ ĐỜI THƯỜNG !

Ngôi mộ cụ Alexander De Rhodes – người đã có công to lớn góp phần trong việc hoàn thiện chữ Quốc Ngữ cho Việt Nam chúng ta, mộ phần của người nằm khiêm tốn trong một nghĩa trang đơn sơ vắng lặng ở tp. Esfahan, Iran .

Cho dù là nơi tận cùng của vùng Tây Á xa xôi, chiến tranh ác liệt nhưng vẫn có rất nhiều người, đương nhiên trong đó có cả những người Việt Nam nghĩa đạo đã đến ngả mũ nghiên mình viếng thăm ngưỡng mộ .

Cụ xả thân phục vụ nhân loại bởi cụ là nhà truyền giáo kiệt xuất, là nhà văn hóa lớn, nhà ngôn ngữ vĩ đại, là bậc vĩ nhân đúng nghĩa mang tầm thế giới – không phải là hào quang danh vọng mà là sự khiêm nhường bởi đức tin chân lý sáng ngời, được phát ra từ đức độ cao vời .

Nếu mộ cụ bình dân hơn tất cả cái bình dân đời thường .

Thì 1.400 tỷ đồng hoang phí của dân để thỏa mãn cho nhu cầu dục vọng hóa thân, âu cũng chỉ là bất nhân bất nghĩa, vô tình vô nghĩa mà thôi .

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.