Ông đã nói hộ cho 90 triệu người dân nước Việt

From: Anh Hoàng Kim‘s post.
Image may contain: 2 people, people sitting
Anh Hoàng Kim

Cảm ơn ông một con người dũng cảm!
Ông đã nói hộ cho 90 triệu người dân nước Việt

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.