CHÚA HIỂN LINH TRÊN TOÀN NHÂN LOẠI

CHÚA HIỂN LINH TRÊN TOÀN NHÂN LOẠI

Tuyết Mai

Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho hết thảy con người chúng ta nhận ra Ánh Sáng tỏa lan hạnh phúc của một Chúa Con Giêsu giáng trần để Ngài sẽ ở cùng với chúng ta suốt cuộc đời trần thế này. Nếu chúng ta có cố gắng dành thời giờ cho Chúa mỗi ngày để học biết cảm nhận tình Chúa ôi cao vời biết bao.

Vì Người luôn thương ban cho chúng ta tất cả mọi điều cần thiết từ nuôi cho thân xác được hằng ngày dùng đủ cho đến ban bình an để chúng ta sống trong ý thức, để hiểu Bình An đó là món quà quý giá nhất trên trần đời mà thế gian không thể trao tặng. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ luôn được Chúa dạy cách để sống với Thiên Chúa từng ngày một trong Ánh Sáng của sự tốt lành, của yêu thương và của chia sẻ và đó là chìa khóa, là con đường dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời ở đời sau.

Để tóm gọn điều quan trọng mà Thiên Chúa muốn dạy hết thảy chúng ta là luôn luôn kính thờ một Thiên Chúa và yêu thương người như yêu chính mình … Thì đã sống trọn lề luật yêu thương mà Thiên Chúa mong mỏi và cần được chúng ta thực thi trong suốt cuộc đời để làm chứng nhân và làm sáng danh Đức Chúa. Vì hành động yêu thương thì tiếng vang của nó To hơn gấp vạn lần là lời nói xuông, có phải.

Hy vọng rằng nhờ Ánh Sáng chiếu rọi trên Con Trẻ Giêsu sẽ là sự nhắc nhở cho muôn người sống trên khắp năm châu tìm thấy ý nghĩa cùng lý tưởng sống sao để làm đẹp lòng Thiên Chúa và đẹp lòng người vì ngày nay còn rất nhiều người sống thiếu vắng Chúa trong cuộc đời. Nhờ vào Ánh Sáng của Chúa Con Giêsu xin Chúa giúp hết thảy chúng ta học bắt chước gương sống khiêm nhường, yêu thương và chia sẻ. Amen.

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

5 tháng 1, 2018

Bài này đã được đăng trong TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.