Trung Quốc tiếp tục là “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” về tự do tôn giáo

From : Tinh Hoa‘s post.

Mới đây, Ủy ban về Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) đã ban hành Báo cáo tự do tôn giáo thường niên năm 2017, trong đó nhấn mạnh 10 quốc gia vẫn không ngừng đàn áp tín ngưỡng tôn giáo một cách hệ thống và cực đoan nhất, bao gồm Myanmar, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả-rập Xê-út, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Trung Quốc tiếp tục là “quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” về tự do tôn giáo

Báo cáo tự do tôn giáo thường niên năm 2017 đã nhấn mạnh 10 quốc gia vẫn không ngừng đàn áp tín ngưỡng tôn giáo một cách hệ thống và cực đoan nhất.
TRITHUCVN.NET
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.