CỘNG SẢN LÀ THẾ NÀY

From: Nguyen Huynh Lan‘s post.
Fb Tân Thái Bá

CỘNG SẢN LÀ THẾ NÀY
Xưa hay nay vẫn vậy.
Cộng sản là thế này –
Họ, cộng sản, là thợ
Hoặc nông dân đi cày.
Tức ít học, ít chữ.
Ít học cũng chẳng sao.
Nhưng họ có cái thói
Là hễ thấy người nào
Có học và nhiều chữ,
Như ông Ngô Bảo Châu,
Mà không nói theo đảng,
Vô duyên và ngu lâu,
Là họ không chịu nổi,
Và nổi cơn tam bành.
Mắng chửi rất thậm tệ.
Chửi điêu và đành hanh.
Nào ăn cháo đái bát.
Nào “phản bội nhân dân”.
Nào “nhuốm màu tư bản”.
Vân vân và vân vân.
Nghe mà muốn phát mửa,
Cứ ong hết cả đầu.
Đúng là kiểu chụp mũ,
Ít học và ngu lâu.
*
Là tổ chức đoàn thể,
Hệt như hội nhà văn,
Đảng không phải tổ quốc,
Lại càng không nhân dân.
Phản bội thế nào nhỉ?
Người ta cỡ Nô-ben,
Viện sĩ danh dự Pháp,
Cả thế giới biết tên.
Như thế là tốt lắm,
Làm đất nước vẻ vang.
Gấp vạn quan lãnh đạo
Kiến thức cấp trường làng.
Các quan không “phản bội”
“Vì dân và do dân”,
Thử hỏi, ngoài ăn cướp,
Làm được gì cho dân?
PS
Nói cho mà biết nhé,
Biết và nhớ trong đầu:
Người có học, tử tế,
Sẽ không vào đảng đâu.
Trót vào thì tỉnh ngộ,
Sớm muộn sẽ xin ra.
Chính họ, người ngoài đảng
Là tương lai nước nhà.

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.