Hãy mau tỉnh ngộ !

From: Phạm Văn Hải‘s post.

Hãy mau tỉnh ngộ !

Chơi với giặc TQ không mất nước thì nhà cũng tan.
Giặc TQ xâm chiếm biển đảo VN, hợp tác làm ăn thì ĐỂU như thế này mà bao kẻ vẫn coi nó là bạn.

Với lý do chưa có tiền nhập thiết bị và trả nợ cho các nhà thầu phụ, Tổng thầu Trung
REDVN.INFO
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.