Cán bộ xấu do đâu?

From: Trần Bang‘s post.
Image may contain: 6 people, text
Image may contain: 6 people, people smiling, text
Trần Bang added 2 new photos — with Nguyễn Sinh Hùng and Hoang Anh Tuan.

Cán bộ xấu do đâu?

Ở Thể chế chính trị độc đảng, đương nhiên câu chuyện cán bộ chỉ còn là câu chuyện nội bộ của trung ương đảng, với 200 người ( TUUV ).

1.Thực tế VN hiện nay 99,9998% dân (và cả gần 4 triệu đảng viên cấp thấp) không với tới được việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và việc bãi miễn, phế truất cán bộ … Báo chí đã cho biết “danh sách quy hoạch cán bộ cấp vụ của một bộ còn đóng dấu mật” thì đảng viên thường làm sao mà tiếp cận danh tính, và dân làm cách gì để có tiếng nói về năng lực, đạo đức thật của cán bộ cấp thứ bộ trưởng trở lên, ngoài người được phê lý lịch của họ?

Dân chủ thật thì dân được quyền lựa chọn hay phế truất cán bộ qua tự do ứng cử, tranh cử, bầu cử thật; qua việc dân ( cả đảng viên ) có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt để minh bạch thông tin, năng lực, đạo đức cán bộ…
Và Dân có quyền phế truất cán bộ qua tự do ngôn luận, tự do biểu tình đòi chính phủ, hay bộ trưởng, hay đại biểu quốc hội… từ chức …

Đa đảng mới có Dân chủ, vì Thể chế đa đảng luôn có đảng đối lập (nguồn cán bộ dự trữ cho dân lựa chọn). Và khi đó chỉ cần có một con sâu trong nồi canh, dân đã đổ cả nồi canh đó đi, thay bằng nồi canh khác ( nồi canh = đảng). VN hiện nay có cả đàn sâu trong một nồi canh, mà các nhà trí ngủ vì miếng cơm thừa vẫn vờ vịt… không chỉ rõ nguyên nhân và dân vẫn cam chịu húp tô canh đầy sâu?

2.Tư pháp không độc lập, không thể mang lại công lý cho cán bộ tốt khi họ bị trù dập, bị oan… (Đảng làm luật, đảng thực hiện luật, đảng xét xử thì Thần Công Lý thất nghiệp).

Dân mất quyền, thần Công lý xếp xó thì công tác cán bộ thất bại là tất yếu, công tác cán bộ thất bại thì đất nước thất bại, dân gánh hậu quả, nguy cơ tụt hậu và mất nước trong tương lai gần đã hiển hiện.

* Túm lại, cán bộ xấu, kém, thất đức, bất tài, gian manh, tham lam, bất nhân, hèn nhát, cơ hội, độc ác … ngày càng chiếm đa số là do thể chế chính trị độc đảng, phi dân chủ đẻ ra.

“Bằng mọi giá “bảo vệ phe ta” (hay đảng ta cũng thế – NV )

Rất nhiều điển hình cho thấy công tác cán bộ còn nhiều yếu kém từ các khâu tuyển chọn, đề cử, bổ nhiệm, đánh giá, đề bạt chưa thật sự công khai, dân chủ, đối phó, nể nang, lợi ích nhóm…

Cho nên một ai đó đã lọt vào “mắt xanh” của lãnh đạo cấp cao thì bằng mọi giá tổ chức có nhiệm vụ “bảo vệ phe ta”, đặt lên đường ray đẩy đến đích, bất chấp dư luận. “ ( TTO )

https://tuoitre.vn/can-bo-xau-keo-lui-dat-nuoc-201712101058…

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.