Hiền tài là nguyên khí quốc gia…

Nguồn: Trần Bang‘s post.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”(Thân Nhân Trung)

Thể chế công an trị theo định hướng xã nghĩa đã nhốt hiền tài VN vào nhà tù hoặc trục xuất ra nước ngoài, nó đã biến VN thành “Quốc gia không chịu phát triển” và có nguy cơ sớm thành thuộc quốc của TQCS.

Trần Huỳnh Duy Thức là một kỹ sư, doanh nhân, blogger. Ông Thức bị bắt vào tháng 5/2009 vì tội trộm cước viễn thông và tuyên truyền chống nhà nước,…
LUATKHOA.ORG
Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.