GIÁ NHÀ VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI.

Nguồn: Huyen Browning shared Nguyen Huong‘s post.
Cái đám DLV 3 củ thì không biết sủa đến kiếp nào mới có thể mua nhà nhỉ 🙂
Image may contain: text
Nguyen HuongFollow

GIÁ NHÀ VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI.

Để hiểu giá nhà ở Việt Nam cao vô lý đến mức nào thì phải so sánh.
Dùng 2 thông số sẽ thấy rõ giá nhà,

A. Thu nhập bình quân trên năm
B. Tỷ lệ giá nhà chia cho thu nhập.

Dựa trên nguyên lý trên thì kết quả như sau:

1. Mỹ. Giá nhà $189,000. Lương$44,000. Giá nhà/lương: 4.2 năm.

2. Anh. Giá nhà $365,000. Lương/năm: $40,000. Giá nhà/lương: 9.1 năm.

3. Úc. Giá nhà $682,000. Lương/năm: $53,000. Giá nhà/lương: 12.8 năm.

4. Thái. Giá nhà $120,000. Lương/năm: $6,000. Giá nhà/lương: 20 năm.

5. Việt Nam. Giá nhà $150,000. Lương/năm: $2,800. Giá nhà/lương: 53 năm.

Một người Việt Nam bình quân với thu nhập $2,800 USD/năm (61tr/năm hoặc 5 triệu/tháng) phải đi làm đến 53 năm mới đủ tiền mua một căn nhà. Mặc dù là một những nước có thu nhập thấp nhất nhưng giá nhà lại trên trời.

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.