TÔI ĐÃ KHIẾU NẠI LÊN LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ

Nguồn: Hoa Kim Ngo and 2 others shared Đôn An Võ‘s post.
Image may contain: text
Image may contain: text
Đôn An Võ added 2 new photos.Follow

TÔI ĐÃ KHIẾU NẠI LÊN LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ

Sáng nay 06/12/2017, tôi đã gửi đơn đến Liên đoàn luật sư Việt Nam, khiếu nại về việc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên loại tôi ra khỏi danh sách Đoàn luật sư một cách tùy tiện, tiến tới việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi.

Liên đoàn luật sư Việt Nam do Đảng dựng lên, không biết có bảo vệ được tôi hay làm theo sự chỉ đạo của những người có quyền ?

Mọi người hãy chờ xem !

(Dưới đây là Đơn khiếu nại gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam)

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.