“Đời Đá Vàng”

Hien Nguyen
Lâu lắm rồi mới có dịp nghe lại.
“Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau…” Không còn oằn mình nữa, nhưng lòng vẫn còn thấy nhói đau tuy đă nhiều năm trôi qua. Tôi đã chứng kiến đứa con …
KHONGLOTTAIMUSIC.COM
Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.