Ê, TUỲ TÌNH HÌNH LÀ SAO ?!? CƯỚP ĐÚNG QUY TRÌNH À !

Image may contain: 1 person
Emily Page-Le is with Emily Page-Le.

Ê, TUỲ TÌNH HÌNH LÀ SAO ?!? CƯỚP ĐÚNG QUY TRÌNH À !

Mới đây vừa cho phép áp dụng Ngân hàng phá sản thuộc diện kiểm soát đặc biệt và bây giờ thì tuỳ tình hình để bồi thường.

Nói toạc ra cho dân dễ hiểu đây là “Hệ thống cướp tiền dân 1 cách hợp pháp”. Nghĩa là khi các Ngân hàng khai phá sản thì tiền dân gửi vào có Nguy cơ mất trắng là rất cao. Dân gửi dù là 100 triệu hay 1 tỷ (hễ trên 75 triệu thì phải đợi các bố xem xét rồi mới chi để bồi thường).

Tiền đã vào túi các bố rồi, chờ duyệt và chi trả cho dân thì đến bao giờ ?

Lạy các bố:

“Mấy đời cộng sản nó điên
Tự móc tiền túi chi đền cho dân
Bòn rút cho sướng tấm thân
Đô la, biệt thự phần nào nấy lo

Bà con thức tỉnh dùm cho
Khôn thì rút hết tiền vàng trong băng
Nhất là cổ phiếu ngân hàng
Nhanh chân bán hết đổi vàng, đổi đô

Giữ của như giữ cơ đồ
Đừng chờ mất trắng hoá rồ, hoá điên !

Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.