Tin vui: Gia đình quan chức Việt Cộng bị Canada tống cổ, tịch thu tài sản vì Luật Magnitsky

Tin vui: Gia đình quan chức Việt Cộng bị Canada tống cổ, tịch thu tài sản vì Luật Magnitsky

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.