” QUÂN PHẢN ĐỘNG “

From facebook: Huỳnh Phi Long shared Mai Sương‘s post.
Image may contain: 1 person, text and closeup
Mai Sương is with Nguyen Tuan Anh and 32 others.

” QUÂN PHẢN ĐỘNG “

Đảng ta nào có xấu đâu
Sao ” quân phản động ” đua nhau chửi hoài ?
Phải công nhận chúng rất tài
Chuyện gì cũng biết cũng tài phanh phui .
Nhiều chuyện đảng cố chôn vùi
Vậy mà cũng bị chúng khui ra ngoài
” Thành đô mật ước ” với Tàu
Chúng đem phân tích làu làu từng chương
Văn thơ lai láng chúng tuôn
Chửi hay hơn hát , chúng thường rêu rao
Chửi đảng từ thấp đến cao
Bịt miệng bọn chúng : làm sao bây giờ ?
Cấm “phây” , “yu tút” , “Gu gồ” *
Để ” quân phản động ” hóa ngu câm mồm
Cho toàn dân tộc ngu luôn
Dễ bề cai trị : đảng còn sống lâu !

* Cấm Facebook , Youtube , Google

Mai Sương

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.