Một sự bất tín, vạn sự bất tin!

Trần Bang
Hậu quả của việc coi chỉ thị, NQ Đảng trên Luật pháp, thói coi thường các cam kết Quốc tế của quan chức CS, mà dân thường nói (tục ngữ) là thói “ nhổ rồi lại liếm”?!

Một sự bất tín, vạn sự bất tin!

Image may contain: 1 person, text
Bài này đã được đăng trong Tin Thế Giới. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.