Thu về trong mắt em – Dậu Nguyễn

Thu về trong mắt em – Dậu Nguyễn (4K UHD)

“Thu về trong mắt em”. Nhạc và lời: Phạm Mạnh Cương. Tiếng hát: Trần Thái Hòa. Hình ảnh & video clips: Internet. Thực hiện nhạc cảnh: Dậu Nguyễn.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.