La Vang Mẹ Bằng An – Ca Đoàn Thiên Thanh, Phạm Trung

La Vang Mẹ Bằng An – Ca Đoàn Thiên Thanh, Phạm Trung

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.