đem theo lương thực cho một tháng, bị chúng lưu đày đến 13 năm.

From facebook: Thuong Phan and 2 others shared Khiet Nguyen‘s post.

No automatic alt text available.

Khiet NguyenFollow

Bằng chứng tội ác của bọn cộng sản gian manh. Chúng bảo rằng đem theo lương thực cho một tháng, nhưng nữ Thiếu Tá Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Thị Thanh Thuỷ bị chúng lưu đày đến 13 năm.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.