Sóc Trăng phát hiện 7 cán bộ tham nhũng

From facebook: Ngua O Chu

Một tỉ số “tham nhũng” khiêm tốn ở 1 tỉnh nghèo miền tây !?

Qua công tác tự kiểm tra, giám sát, Sóc Trăng đã phát hiện 7 cán bộ, đảng viên vi phạm về tham nhũng, đã xử lý kỷ luật khai trừ đảng 7 đảng viên.
LAODONG.VN|BY BÁO LAO ĐỘNG
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.