Giáo dục V.N. là công cụ tuyên truyền để bảo vệ một đảng phái và một chế độ thối nát!

Image may contain: 1 person, smiling, text
Thien Phan to Thích BBC Vietnamese

Giáo dục là nền tảng quan trọng của một quốc gia văn minh và cường thịnh! Nhưng rất tiếc ở VN, nó trở thành công cụ tuyên truyền để bảo vệ một đảng phái và một chế độ thối nát!

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.