Kinh Hòa Bình & Cầu Cho Cha Mẹ 2 & Con Chỉ Là Tạo Vật

Kinh Hoa Binh – Lm JB Nguyen Sang

Cầu Cho Cha Mẹ 2 – Mỹ Tâm

Con Chỉ Là Tạo Vật – Mai Thiên Vân

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.