Đức hạnh của Franklin

Đức hạnh của Franklin

Franklin đã hoàn thiện nhân cách bằng một kế hoạch gồm mười ba đức tính, mà ông đã khởi đầu theo đuổi từ tuổi 20 (năm 1726) và vẫn tiếp tục theo đuổi tới tận cuối cuộc đời. Trong tự truyện của mình (xem phần tham khảo dưới đây) ông đã liệt kê mười ba đức tính:

 1. “Chừng mực. Ăn không tới chán; uống không quá nhiều.”
 2. “Yên lặng. Chỉ nơi những điều mang lại lợi ích cho bạn và người khác; tránh những cuộc cà kê mất thì giờ.”
 3. “Trật tự. Hãy để mọi thứ của bạn đều có vị trí của chúng; hãy để mỗi phần công việc của bạn đều được thu xếp một khoảng thời gian.”
 4. “Kiên định. Quyết tâm làm điều bạn phải làm; làm bằng được điều bạn quyết tâm.”
 5. “Tiết kiệm. Không chi gì ngoài những thứ tốt cho bạn và người khác; ví dụ, không nên lãng phí thứ gì.”
 6. “Siêng năng. Không nên bỏ phí thời gian; luôn sử dụng chúng một cách hiệu quả; bỏ mọi hành động không cần thiết.”
 7. “Chân thật. Không nên lừa dối; hày suy nghĩ một cách ngay thẳng và thành thật, và, nếu bạn nói, hãy nói điều bạn biết.”
 8. “Công bằng chính trực. Không làm hại người khác, giúp đỡ người khác là bổn phận của bản thân.”
 9. “Điều độ. Tránh những sự thái quá; cố chịu đựng tới mức bạn cho là đủ.”
 10. “Sạch sẽ. Không nên để sự không sạch sẽ hiện diện trên thân thể, quần áo hay nơi ở của bạn.”
 11. “Yên bình. Không nên quan tâm tới những điều vặt vãnh, hay những rủi ro thông thường hoặc không tránh được.”
 12. “Trinh tiết. Điều tiết sinh dục, đừng để làm tổn hại thân thể của mình hoặc an ninh hay danh dự của người khác.”
 13. “Khiêm tốn. Học theo Jesus và Socrates.”

Theo Internet

“Blame yourself, you learn from it. Blame someone else, you learn nothing.”
” Internet helps to open people’s mind”

Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.