NHỮNG ĐỨA CON VONG QUỐC

NHỮNG ĐỨA CON VONG QUỐC

(Tập 1 & 2)

Xin giới thiệu bộ phim tài liệu – ca nhạc “Những Đứa Con Vong Quốc” do SBTN thực hiện 2017.
Phảỉ xem, dù cố trói đau thương nhưng không thể ngăn lệ tràn,

Những Đứa Con Vong Quốc – Tập 1 – SBTN.

Những Đứa Con Vong Quốc – Tập 2 – SBTN.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.