Tin công giáo

Trong đêm lễ Vọng Phục Sinh năm nay, thứ bảy 15-04-2017, Giáo phận Houston-Gaveston đã làm lễ rửa tội cho khoảng 1600 người lớn gia nhập đạo công giáo.

Hình ảnh 38 anh chị em nhận bí tích rửa tội và thêm sức trong đêm Vọng Phục sinh 15 tháng 04 năm 2017 tại Giáo xứ Đức Ki Tô Ngôi Lời Nhập Thể.

Và chụp với Ban Điều hợp.

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.