TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017 – Lm Nguyễn Trọng Tước SJ

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC.
Video TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017
Chủ đề: ĐI TÌM CĂN TÍNH ĐỊNH MỆNH
do Lm Nguyễn Trọng Tước. SJ thuyết giảng.

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017 – ĐI TÌM CĂN TÍNH ĐỊNH MỆNH Phần 1 – Lm Nguyễn Trọng Tước SJ

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017 – ĐI TÌM CĂN TÍNH ĐỊNH MỆNH Phần 2 – Lm Nguyễn Trọng Tước SJ

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2017 – ĐI TÌM CĂN TÍNH ĐỊNH MỆNH Phần 3 – Lm Nguyễn Trọng Tước SJ

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, PHIM ẢNH DVD, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.