LE SAUT DE 7,6 KM DE LUKE AIKINS SANS PARACHUTE EN ENTIER.

LE SAUT DE 7,6 KM DE LUKE AIKINS SANS PARACHUTE EN ENTIER.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.