Sống tới tuổi này, nay mới hiểu ra ..

Sống tới tuổi này, nay mới hiểu ra ..

SONG TOI TUOI NAY MOI HIEU

Sống tới tuổi này, nay mới hiểu ra ..

Sống tới tuổi này, nay mới hiểu ra … Lâu dần chợt hiểu ra, thời gian của người đeo đồng hồ mấy chục ngàn đô, với đồng hồ năm mười đô đều như nhau.

Rồi sẽ có một ngày bạn hiểu ra hạnh phúc tại tâm mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được. (lời bàn thêm: miễn sao đừng đói ăn, thiếu mặc…riết rồi sinh bịnh…)

Hiểu ra được điều này, biết hài lòng về cuộc sống thì sẽ bình yên mà thôi. Quan trọng là bạn đang sống với ai, ai sẽ là ” cho dù mưa ” vẫn ” đưa bạn đến cuối cuộc đời” mới là điều quý giá nhất…..

From: kl_nguyen7580

“Niệm Khúc Cuối” – Sỹ Phú & Quốc Khanh

Bài này đã được đăng trong GIA ĐÌNH, NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.