Tình Sử Hoa Mầu Tím – Thánh Ca Mùa Chay

Tình Sử Hoa Mầu Tím – Thánh Ca Mùa Chay

Ý Thơ: Trầm Hương Thơ – Nhạc: Phạm Trung – Trình Bày: Diệu Hiền

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.