“Tình hoài hương”. Nhạc và lời: Phạm Duy- Nhạc cảnh: Dau Nguyen

“Tình hoài hương”. Nhạc và lời: Phạm Duy. Tiếng hát: Thái Thanh. Hình ảnh và Video clips: Internet. Nhạc cảnh: Dau Nguyen.

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.